مرور مجموعه

فرهنگی

هند در پی شکوفایی زبان فارسی

رئیس دانشگاه اسلامی «علیگر» کشور هند اعلام کرده زبان فارسی به عنوان میراث بشریت در این کشور باقی و شکوفا می‌شود.