مرور برچسب

IOM

بیش از یک میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شده اند

به گزارش خبرگزاری وطن24؛ این نهاد در تویترش نوشته که این افراد به کمک فوری نیاز دارند و سازمان بین‌الملی مهاجرت به آنان کمک خواهد کرد. به گفته این سازمان، این شمار مهاجران درحالی اخراج شده‌اند که افغانستان با بحران شدید اقتصادی دست و…