زندان مرکزی بادغیس 25 زندانی را آزاد کرد

احمد جان عزیزی، رئیس دادستانی استیناف بادغیس به خبرگزاری وطن 24 گفت: دیروز (سه شنبه 31 ثور) در فرمان ریاست جمهوری کشور، 25 نفر از زندان آزاد شده و هشت تن دیگر که به جرایم سنگین متهم بودند، سنگین بودند تخفیف شدند.

به بیان او، زندانیان آزاد شده به علت فروش مواد مخدر، فساد اخلاقی و جرایم سیاسی در زندان بودند.

آقای عزیزی علاوه نمود که شماری دیگر از این زندانیان در آینده نزدیک شامل فرمان عفو شده و آزاد خواهند شد.

ازسوی دیگر سمونوال علامحمد سعیدی مسئول زندان مرکزی قلعه‌نو می‌گوید که در حال حاضر بیش از 200 زندانی در این مرکز به سر می‌برند.

وی افزود که چهار زن و یک کودک نیز شامل زندانیان در زندان مرکزی بادغیس هستند.

آقای سعیدی اشاره کرد زندان بادغیس معیاری نبوده و زندانیان از نبود امکانات و جای مناسب رنج می‌برند.

زندان مرکزی بادغیس دارای ساختمان قدیمی و با در و دیوارهای فرسوده است و امکانات مناسب یک زندان هم در آن وجود ندارد.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.