امروز : سه شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۲

55t44

ویدئویی از سخنان شهید احمدشاه مسعود در مورد آینده کشورمان

در این ویدئو قهرمان ملی افغانستان تاکید بر ایجاد حکومتی مبتنی بر آرای مردم و نظامی برخواسته از دموکراسی دارد.
ویدئویی از سخنان شهید احمدشاه مسعود در مورد آینده کشورمان
یکشنبه | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ - ۱۴:۴۹ |
کد خبر : ۶۹۶۳ |
ویدئو

در این ویدئو قهرمان ملی افغانستان تاکید بر ایجاد حکومتی مبتنی بر آرای مردم و نظامی برخواسته از دموکراسی دارد.

telegram

3

D Do new

6