مرور برچسب

REUTERS

“رسانه های خارجی چهره نادرستی از افغانستان به تصویر می کشند”

به گزارش خبرگزاری وطن24، انعام‌الله سمنگانی؛ معاون سخنگوی طالبان (امروز، دوشنبه، 22  قوس) در صفحه تویتر خود نوشته است: "بسیاری از هیات‌های خارجی می‌گویند با آمدن به افغانستان درک می‌کنند چهره بسیار نادرستی از افغانستان در رسانه‌های معروف…