مرور برچسب

ivhj

برای حل مشکلات حوزه غرب هیئتی از مرکز به هرات آمد

هیات بلند پایه‌ای از مرکز افغانستان برای بررسی و حل مشکلات در زمینه مسایل امنیتی و اجتماعی در حوزه غرب به ولایت هرات سفر کردند. این هیات شامل ملا فاضل آخند، معاون وزارت دفاع ملی، آقای صدر معاون وزارت امور داخله و  حاجی نجیب‌الله معاون…