چهارشنبه, ۱ ثور , ۱۴۰۰ Wednesday, 21 April , 2021
8 میلیون کودک افغانستانی به کمک جهانی احتیاج دارد
بیش از هشت میلیون کودک در افغانستان به کمک های جهانی احتیاج دارند 13 ژوئن 2020

بیش از هشت میلیون کودک در افغانستان به کمک های جهانی احتیاج دارند

مؤسسۀ حمایت از اطفال می‌گوید که در حال حاضر 8.12 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.