مرور برچسب

581 واقعه در یک روز

 ویروس کرونا در حال تاختن/581 مبتلا در یک‌شبانه‌روز

وزارت صحت افغانستان می گوید در 24 ساعت 581 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. با ثبت این واقعات بلندترین آمار در یک شبانه روزدر افغانستان است. با این آمار تازه، شمار رویدادهای مثبت کرونا در افغانستان به 7653 رسید. وزارت صحت…