مرور برچسب

250 واگون

هزاران تن مواد خوراکی در دو روز وارد کشور شده

هزاران تن مواد خوراکی در دو روز گذشته از طريق قطار آهن به افغانستان وارد شده‌است. حکومت افغانستان تلاش می‌کند بحران افزايش قيمت‌ها در بازار را که به علت نگرانی از شيوع ويروس کرونا به ميان آمده، مهار کند و به مردم اطمينان دهد. اداره…