مرور برچسب

11 میلیون افغانی

یازده میلیون افغانی تجهیزات و ادویه طبی برای شفاخانه فراه فرستاده شد

وزارت صحت عامه به ارزش 11 میلیون افغانی تجهیزات و ادویه طبی برای شفاخانه 200 بستر ولایت فراه تهیه کرده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، طبق گزارش آژانس باختر، داکتر سرج‌الدین مزمل رئیس صحت عامه فراه گفت: " با فرستادن این تجهیزات و ادویه طبی…