مرور برچسب

گواهی نامه رانندگی

دوصد کارمند دولتی هرات گواهی‌نامه رانندگی گرفتند

اداره ترافیک هرات به 200 تن از کارمندان نظامی و ملکی ولسوالی انجیل این ولایت گواهی‌نامه رانندگی توزیع کرد. این گواهینامه‌ها پس از سپری شدن سه هفته دوره آموزشی به این افراد اهدا شده است. سمنوال غلام سخی حسینی، مدیر ترافیک هرات می‌گوید…