مرور برچسب

گردهمایی ضد تقلب از سوی هواداران تیم ثبات و همگرایی در هرات

هواداران تیم ثبات و همگرایی در هرات علیه تقلب انتخاباتی شعار دادند

در این گردهایی، شماری از مردم، فعالان فرهنگی، فعالان سیاسی و بزرگان حضور داشته و شعار "مرگ بر تقلب" سر می‌دادند. خواسته اشتراک کنندگان این گردهایی، شفافیت در کار کمیسیون مستقل انتخابات و پاسخ‌گویی به سوالات تیم ثبات و همگرایی در حضور…