چهارشنبه, ۲ اسد , ۱۳۹۸ Wednesday, 24 July , 2019
گام برداشتن در راستای ترجمه آثار خارجی
از کتاب مکاشفه که توسط یک نویسنده هراتی ترجمه شده رونمایی گردید ۲۰ سرطان ۱۳۹۸

از کتاب مکاشفه که توسط یک نویسنده هراتی ترجمه شده رونمایی گردید

از کتاب مکاشفه ترجمه چندین نویسنده انگلیسی زبان توسط محمد قاضی زاده در هرات با حضور فرهنگیان، استادان دانشگاه و شماری از شهروندان رونمایی گردید.