دوشنبه, ۲۳ حمل , ۱۴۰۰ Monday, 12 April , 2021
کودکان آسیب پذیر
برای ۸۰ خانواده آسیب پذیر بیش از ۱۳ هزار افغانی پول نقد کمک شد 07 دسامبر 2020
ریاست کار و امور اجتماعی هرات:

برای ۸۰ خانواده آسیب پذیر بیش از ۱۳ هزار افغانی پول نقد کمک شد

ریاست کار و امور اجتماعی هرات با همکاری مؤسسه وارچایلد انگلستان برای 80 تن از خانواده‌ها و کودکان آسیب پذیر شان مبلع 13 هزار و دوصد افغانی و یک بسته صحی کمک کرد.

برای ۳۸۰ خانواده نیازمند دارای کودکان آسیب پذیر کمک شد 30 نوامبر 2020
مسئولان کار و امور اجتماعی هرات:

برای ۳۸۰ خانواده نیازمند دارای کودکان آسیب پذیر کمک شد

ریاست کار و امور اجتماعی هرات به همکاری مؤسسه وارچایلد انگلستان برای 380 خانواده نیازمند و دارای کودکان آسیب پذیر کمک کرد.