مرور برچسب

کنفرانس

جامعه آکادمیک هرات با همکاری وزارت خارجه همایش علمی برگزار می‌کند

قرار است کنفرانسی تحت نام همایش علمی و راهکارهای تقویت حمایت ملی و بین‌المللی در شهر هرات برگزار شود. این کنفرانس از سوی جامعه اکادمیک برای مشوره دهی در بخش‌های مختلف حکومتی برگزار می‌شود. به همین منظور برای برگزاری این کنفرانس…