مرور برچسب

کمین طالبان بالای قطار حامل آرای ولسوالی لعل و سرجنگل غور

کاروان حامل آرای لعل و سرجنگل غور هدف کمین طالبان قرار گرفت

این قطار ابتدا به ولسوالی دولتیار که از ناامن‌ترین ولسوالی‌های غور می‌باشد رفته و پس از آن به سمت مرکز این ولایت حرکت می‌کرد. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: پس از کمین قرار گرفتن قطار آرای ولسوالی لعل و سرجنگل در…