مرور برچسب

کمیته پاکسازی

تشکیل کمیته پاکسازی صفوف امارت اسلامی و معرفی معاون والی جدید فراه

اداره محلی ولایت فراه در جلسه‌ای که ارگان‌های بلند پایه این ولایت حضور داشتند معاون والی جدید و همچنان از تشکیل یک کمیته برای پاکسازی صفوف امارت اسلامی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، این جلسه به رهبری مولوی نورمحمد روحانی والی…