مرور برچسب

کمک های جامع جهانی

ما به حکومت همه شمول در افغانستان کمک می‌کنیم

ویلز در صفحه تویترش نوشته‌است که رهبران افغانستان باید پاسخگو باشند و روی یک ساختار حکومتی به توافق برسند. الیس ویلز، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی گفته‌است که کمک‌های جهانی، نیازمند همکاری با یک حکومت همه…