مرور برچسب

کمبود مراکز صحی و کارکنان متخصص در هرات

کمبود مراکز درمانی و کارکنان متخصص خدمات درمانی هرات را مختل کرده است

به گزارش خبرگزاری وطن24، داکتر حکیم تمنا، رئیس صحت عامه هرات می‌گوید: مراکز صحی نظر به جمعیت این ولایت ناکافی بوده و باید افزایش یابند تا دسترسی شهروندان به خدمات صحی آسان‌تر شود. وی بیان داشت شمار زیادی از مرکز درمانی در هرات ساختمان…