شنبه, ۱۰ عقرب , ۱۳۹۹ Saturday, 31 October , 2020
کمبود تشکیل
«تشکیل، بودجه و امنیت» سه نیاز اساسی معارف هرات است 25 فوریه 2019

«تشکیل، بودجه و امنیت» سه نیاز اساسی معارف هرات است

مسئولان معارف هرات در کنار مطرح کردن سایر مشکلات فرراه اداره‌شان اضافه شدن تشکیل و بودجه و تأمین امنیت را نیاز اساسی این اداره می‌خوانند.

اداره ثبت و احوال نفوس هرات با کمبود امکانات و تشکیل دچار است 02 فوریه 2019

اداره ثبت و احوال نفوس هرات با کمبود امکانات و تشکیل دچار است

مسئولان اداره ثبت و احوال نفوس هرات کمبود تشکیل و امکانات را از مهمترین مشکلات این اداره خوانده و خواهان توجه مقامات بلندرتبه دولتی در راستای رفع مشکلات شان هستند.