مرور برچسب

کفش‌های تولید افغانستان

بازار بی‌رونق کفش فروشی در هرات/خبری از جنب و جوش گذشته نیست

کفش فروشان هرات می‌گویند بازار کار و بار شان وخیم شده و میزان فروشات شان نسبت به گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است. نوید، یکی از کفش فروشان در شهر هرات در صحبت با خبرگزاری وطن24 می‌گوید که چندین سال است که این شغل را پیش می‌برد اما امسال…