مرور برچسب

کشک و رگیباط سن

دیوار گابیونی در کشک و رباط سنگی هرات برای دفع خطرات ناشی از سیلاب ساخته می‌شود

ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هرات اعلام کرده که مسئولان این اداره از جریان کار پروژه "دیوار گابیونی" نظارت به عمل آورده‌اند. پروژه دیوار گابیونی، از پروژه‌های نسبتا بزرگ به شمار می‌رود که در ولسوالی کشک و رباط سنگی هرات احداث می‌شود.…