مرور برچسب

کشورهای همسایه افغانستان

خروجی نشست دو روزه چین/ همسایگان افغانستان چه می‌خواهند؟

کشورهای همسایه افغانستان در پایان کنفرانس منطقه‌ای در چین، خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی همه‌شمول و با قاعده وسیع در کشور شدند. وزرای خارجه کشور‌های همسایه افغانستان در پایان سومین نشستشان با نشر یک اعلامیه مشترک، روی اهمیت دست یافتن به…