مرور برچسب

کشت وسیع تریاک توسط طالبان در بادغیس

طالبان امسال تا توانستند در زمین‌های بادغیس تریاک کاشتند

این گروه هم اکنون در بسیاری از مناطق بادغیس در حال نیش زدن تریاک و آماده کردن آن برای برداشت حاصل هستند. عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: طالبان امسال به تناسب سال‌های پیش، به گونه گسترده‌تری در این ولایت…