چهارشنبه, ۱۷ قوس , ۱۴۰۰ Wednesday, 8 December , 2021
کشتارگاه مواشی در هرات
افتتاح کشتارگاه مواشی با هزینه شش میلیون دالر در هرات 02 ژوئن 2021

افتتاح کشتارگاه مواشی با هزینه شش میلیون دالر در هرات

معین آبیاری و مالداری وزارت زراعت کشور در سفرش به هرات یک کشتارگاه مواشی را به ارزش شش میلیون دالر افتتاح کرد.