دوشنبه, ۵ عقرب , ۱۳۹۹ Monday, 26 October , 2020
کبیر ایثار
برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در ولایت هرات افتتاح شد 28 ژانویه 2019

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در ولایت هرات افتتاح شد

طی محفلی برنامه انکشاف اقتصادی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات با حضور مقامات دولتی و نمایندگان مردم در هرات افتتاح شد.