جمعه, ۲ حوت , ۱۳۹۸ Friday, 21 February , 2020
کاهش نیرو
فراه ۳۰ تا ۴۰ درصد ریزش نیروی امنیتی داشته است 21 فوریه 2019

فراه ۳۰ تا ۴۰ درصد ریزش نیروی امنیتی داشته است

به دلیل کشته شدن، فرار و یا ترک وظیفه نیروهای امنیتی فراه، 30 تا 40 درصد کاهش در این قوا به وجود آمده است.