دوشنبه, ۱ میزان , ۱۳۹۸ Monday, 23 September , 2019
کاهش نیرو
فراه ۳۰ تا ۴۰ درصد ریزش نیروی امنیتی داشته است ۰۲ حوت ۱۳۹۷

فراه ۳۰ تا ۴۰ درصد ریزش نیروی امنیتی داشته است

به دلیل کشته شدن، فرار و یا ترک وظیفه نیروهای امنیتی فراه، 30 تا 40 درصد کاهش در این قوا به وجود آمده است.