منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

کانون مهر

80 کودک کم توان ذهنی در هرات سه سال آموزش دیدند

به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالعلی بارکزی، رئیس بنیاد پیر هرات می‌گوید: این کودکان امروز پس از سپری کردن یک دوره آموزشی سه ساله، سند فراغت خود را به دست آوردند. وی ادامه داد مرکز کانون مهر به همکاری خیرین، مسئولیت آموزش کودکان کم توان…