مرور برچسب

کارکنان

دوماه معاشات کارکنان مراکز درمانی بادغیس پرداخت نشده است/طالبان: بانک جهانی باید پول‌های افغانستان…

مسئولان شفاخانه بادغیس گفته‌اند بعد از سقوت نظام پیشین کارکنان شفاخانه حوزوی معاش دو ماه خود را تا کنون دریافت نکرده‌اند. در ادامه بیان شده کارکنان این شفاخانه از نگاه مالی در وضعیت بدی قرار دارند. محمد رحیم حکیمی مدیر اجرایی شفاخانه…