مرور برچسب

کارمند

حقوق ماهانۀ معلولان و خانواده‌های قربانیان در غور پرداخت می‌شود

به گزارش خبرگزاری وطن24، به نقل از خبرنامۀ ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غور، معاش کسانی که در حکومت قبلی تحت نام معیوب و یا ورثۀ خانواده‌های مقتولان ملکی و نظامی در اداره شهداء و معلولین ثبت بود، پرداخت خواهد شد. در خبرنامه آمده است که…

یک کارمند بخش تحقیقات گمرگ اسلام قلعه هرات ترور شد

مقامات دولتی در هرات تایید می‌کنند لحظات قبل یک کارمند کمرگ اسلام قلعه هرات از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. سید وحید قتالی، والی هرات به سایت خبری وطن24 گفت: این فرد کارمند بخش تحقیقات در گمرگ اسلام قلعه هرات بوده است. گفته…