مرور برچسب

کابینه امارت اسلامی

کابینه طرح بررسی کارهای باقی مانده بند بخش آباد فراه را تصویب کرد

کابینه امارت اسلامی طرح بررسی کارهای باقی مانده بند بخش‌آباد ولایت فراه را تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، اداره امور حکومت می‌گوید که در جلسه کابینه‌ فیصله شده است تا کارهای باقی‌مانده‌ی بند کمال‌خان در نیمروز و بند بخش‌آباد در…