مرور برچسب

چنگیز مغول

هرات نامه – سپاه چنگیز مغول چه بر سر هرات آورد؟

? در این قسمت از برنامه هرات نامه از تلویزیون انترنتی وطن24، به ویرانی هرات و نوع نبرد مردم این منطقه با سپاه چنگیزخان مغول پرداخته شده است. ? این برنامه برگرفته از کتاب هرات نامه، اثر فکری سلجوقی، تاریخ دان مشهور ولایت هرات می باشد.