مرور برچسب

پولیس

نیروهای تازه فارغ شده باید اخلاق و رفتار نیک با مردم را در اولیت قرار دهند

در دهمین دوره فراغت نیروهای امنیتی از مرکز تربیوی پولیس زون غرب والی هرات از نیروهای تازه فارغ شده خواست که در برخورد با مردم از اخلاق و رفتار نیک کار بگیرند. به گزارش خبرگزاری وطن24، نوراحمد اسلام جار، والی هرات گفت: رفتار هر یک از شما…