مرور برچسب

پوزلیج

ولایت غور در انتظار شروع مجدد پروژه پوزلیج

ساخت بند برق "پوزلیج" در شرق شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، از هفت سال قبل آغاز شده بود که بعد از دوسال کار، نیمه تمام باقی ماند. باشندگان غور در پیوند به این قضیه چندین بار دست به اعتراض‌ زدند اما دولت قبلی گفته بود که برای شهر فیروزکوه…