مرور برچسب

پنج بیماری خطرناک

پنج بیماری مهلک و کشنده تاریخ که جمعیت جهان را کم کرد

در این ویدئوی خبرگزاری وطن24، پنج ویروس و بیماری کشنده تاریخ که جان میلیون ها نفر را گرفته اند، معرفی شده است. بیماری های خطرناکی که گاهی مواقع جمعیت جهان را کاهش چشمگیری داده است. https://www.youtube.com/watch?v=vsJZTC_fuCo