مرور برچسب

پست فیسبوک

چرا اشرف غنی پست فیسبوکی خود را پاک کرد؟ آیا فیسبوک اشرف غنی هک شده بود؟

☑️در این برنامه تلسکوپ از تلویزیون انترنتی وطن24، به پست فیسبوکی پنجم میزان اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان پرداخته شده است. او در این مطلب چه گفت و چرا سریعا پست خود را حذف کرد؟ https://youtu.be/Im_9wnrpreM