مرور برچسب

پست خانه هرات

عواید 14 میلیونی اداره پست هرات و توزیع 30 هزار جلد پاسپورت

مسئولان در ریاست مخابرات گفته‌اند از مرکز کشور نزدیک به 30 هزار پاسپورت به ولایت هرات از طریق پست‌خانه فرستاده و برای باشندگان توزیع شده است. همچنان اداره پست هرات عواید 14 میلیونی را از این طریق جمع آوری کرده است. به گزارش خبرگزاری…