مرور برچسب

وکیل احمد کروخی

طالبان نقشی در نا امنی‌های اخیر شاهراه اسلام قلعه ندارند

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات با مرتبط دانستن نا امنی‌های اسلام قلعه به باندهای مافیایی و فساد در گمرک این ولایت، دست طالبان را از این نا امنی‌ها دور دانستند. وکیل احمد کروخی، مسئول کمیته امنیتی این شورا در گفتگو با خبرگزاری وطن24…