مرور برچسب

ولسوال آب کمری

کشف مهمات و سلاح از خانه‌ی ولسوال آب کمری در بادغیس

اداره محلی بادغیس به همکاری ریاست امنیت ملی در عملیاتی از کشف مقداری سلاح و تجهیزات نظامی از خانه‌‌ی خداداد طیب ولسوال آب کمری خبر می‌دهد. خداداد طیب از جمله کسانی بود که با سربازان خود به طالبان پیوسته بود. شیرآغا الکوزی، فرمانده…