مرور برچسب

ولسوالی‌های شش گانه

والی غور به مردم شش ولسوالی این ولایت وعده ساخت مدارس و مراکز صحی داد

والی غور و تیم همراه او با موتورسایکل از شش ولسوالی این ولایت بازدید به عمل آورده و تاکید بر حل چالش‌های ولسوالی‌های محروم کرده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، مولوی احمدشاه دین دوست، والی غور به ولسوالی‌های شش‌گانه دولینه، پسابند، تیوره،…