مرور برچسب

وزیر

جامعه جهانی در مورد افغانستان برنامۀ مشخصی ندارد

وزیر امور خارجه قطر می گوید که جامعه جهانی در مورد افغانستان هیچ برنامه مشخصی ندارد. به گزارش خبرگزاری وطن24، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در آخرین اظهارات خود در مورد افغانستان گفته است که برنامه مشخصی از سوی جامعه…