منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

وزیر خارجه افغانستان

بیش از 8200 نفر مسافران افغان دوباره به کشور انتقال یافته‌اند

وزارت خارجه می‌گوید که روند انتقال افغان‌های گیرمانده در خارج به کشور در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک جریان دارد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این وزارت گفته که روند انتقال شهروندان افغان که بنا بر لغو پروازها به اثر شیوع ویروس کوید 19 در…