مرور برچسب

ورزشکار

رکورد تازه ورزشکار غوری در زیر برف‌های سیاه‌ کوه

عبدالقاسم فردوسی، مشت زن افغان از ولایت غور با انجام سلسله تمرینات سخت در دامنه‌های سیاه کوه، رکورد جدیدی در کشور به ثبت رساند. به گزارش خبرگزاری جمهور، این ورزشکار یخی ولایت غور روز قبل و در هوای منفی 18 درجه در سلسله کوه‌های سیاه کوه…

تمرینات سخت یک ورزشکار غوری در کوه‌پایه‌های این ولایت

ورزشکار غوری که در کوه‌پایه‌های ولایت غور در هوایی چند درجه منفی صفر، 10 دقیقه برهنه زیر برف سپری کرد می‌گوید که می‌خواهد با انجام این‌گونه تمرینات به جهان نشان دهد که در افغانستان زندگی جریان دارد و مکان‌های بی‌شمار تاریخی و زیبا را در خود…