مرور برچسب

هیات پنج نفری

هیات پنج نفری از کابل به فراه سفر کردند

هیات پنج نفری از وزارت داخله کشور به ولایت فراه به هدف آموزش پرسونل مبارزه با مواد مخدر،  به این ولایت سفر کردند. به گزارش خبرگزاری وطن24، طبق خبرنامه فرماندهی امنیه فراه، این هیات پنج نفری به رهبری مولوی عزیزی، رئیس ولایتی معینیت مبارزه…