جمعه, ۳ ثور , ۱۴۰۰ Friday, 23 April , 2021
هیات اداری مجلس نمایندگان
رئیس جمهور با هیات اداری مجلس دیدار کرد 09 ژوئن 2020
ارگ:

رئیس جمهور با هیات اداری مجلس دیدار کرد

رئیس جمهور غنی در دیدار با هیات اداری مجلس وعده داده که نامزد وزرای جدید به منظور ختم سرپرستی در کابینه معرفی خواهند شد.