مرور برچسب

هنرمند

تصور تا تصویر – بانو لینا قادری، هنرمند افغانستانی یک منظرۀ زیبا رسم می‌کند

بانو لینا قادری، هنرمند افغانستانی که با کشیدن این تصویر زیبا در اولین روز سال جدید (1401) شما را مجذوب هنرش می‌کند. این ویدیو را به اشتراک بگذارید؛ لایک کنید و نظریات خود را با ما شریک سازید. در تلویزیون اینترنتی وطن24 :…