مرور برچسب

هفته کتاب و کتابخوانی

از هفته کتاب و کتابخوانی در هرات گرامی‌داشت شد

ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از هفته کتاب و کتابخوانی با حضور تعدادی از افراد اهل قلم گرامی‌داشت به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید: از هفته‌ای که بنام کتاب نام گذاری شده باید…