مرور برچسب

هزاران مواد خوارکی

هزاران تن مواد خوراکی در دو روز وارد کشور شده

هزاران تن مواد خوراکی در دو روز گذشته از طريق قطار آهن به افغانستان وارد شده‌است. حکومت افغانستان تلاش می‌کند بحران افزايش قيمت‌ها در بازار را که به علت نگرانی از شيوع ويروس کرونا به ميان آمده، مهار کند و به مردم اطمينان دهد. اداره…