مرور برچسب

هرات – نامه

شهر فراه و سیری به تاریخ این ولایت

تلویزیون وطن24 - شهر فراه و قلعه‌های تاریخی این شهر را بشناسید. ولایت فراه که در غرب افغانستان موقعیت دارد از شمال با ولایت هرات، از جنوب با ولایت نیمروز، از شرق با ولایت غور، از غرب با کشور ایران و از جنوب‌شرق با ولایت هلمند همسایه است.…

هرات نامه – سپاه چنگیز مغول چه بر سر هرات آورد؟

? در این قسمت از برنامه هرات نامه از تلویزیون انترنتی وطن24، به ویرانی هرات و نوع نبرد مردم این منطقه با سپاه چنگیزخان مغول پرداخته شده است. ? این برنامه برگرفته از کتاب هرات نامه، اثر فکری سلجوقی، تاریخ دان مشهور ولایت هرات می باشد.