پنج شنبه, ۱ حوت , ۱۳۹۸ Thursday, 20 February , 2020
هرات باستان
وضع آبدات تاریخی هرات تاسف آور است 16 مارس 2019
والی هرات:

وضع آبدات تاریخی هرات تاسف آور است

والی هرات می‌گوید وضعیت سازه‌های باستانی هرات در وخامت به سر می‌برد و باید برای مراقبت از آنها، توجه جدی شود.